NƏ BİLƏK?

İtmiş ümidlərtək sındı havalar,
getdi yarpaqlarla min arzu,diək,l
bizim obalardan köçən durnalar
hansı xurmalıqda endi,nə bilək?

Öküzü qaldırdı sayqılı “ho–ho!”,
zalım,nəyimişsən,a dünya?-paho!!
ucaldan da Odur,endirən də O,
təkər nə səbəbdən döndü,nə bilək?

Daşa nə fərqi var–unut da,sev də?
Nağıllar qəsrindən “Cırtdan” da,”Dev” də!
qonaq gözləməsək,doğmalar evdə,
döyən qapımızı kimdi,nə bilək?

İndi hər sahibi durmaz sözündə,
inanma hər yaşa gözəl gözündə!
ülkər görümürsə göyün üzündə,
kimin ulduzudur söndü,nə bilək?

Həyat–səksəkələr,şübhələr dolu,
tamah düşmən edir “Sağ” ilə “Solu”!!
səhərdən-axşama bir ömür you,
baş vuran nə cürə Gündü,nə bilək?

Batar,eşələmə sısqa bulağı,
dırmaşa bilməsən danlama dağı!
baxırsan–adamdı: gözü,qulağı…
örtüyü dəridi,göndü,nə bilək?

İlxılar qaçırdıb oynatdı şallaq,
kökəldib arana yolladı yaylaq,
a “Mıxı–mismara döndərən Allah”,
səbrin haçanadək gendi,nə bilək?!

Bu,dartır:”Mənimdir! “,o,çəkir: “Mənim!”,
dərdi nə çoxumuş yazıq Vətənin!!
“Barışıq ovcunu” açan düşmənin,
qəlbində- hiylədi,kindi,nə bilək!?

Yaşamaq bahalı,ömürlər ucuz,
hər zaman möhtacdı pulluya–pulsuz,
vaxtdı,Vahid ƏZİZ,ya ud,ya uduz,
qandakı zəhərdi,qənddi,nə bilək..

22.02.2019..