PEŞMAN OLARSAN.

Saxavat Seyidmamedov ilə,

Müəllif: Səxavət Ənvəroğlu.

Dirənib sözündə demə bilirəm,
Bildiyin çoxdusa saxla özündə.
Düşün, qarşındakı kəs aciz deyil,
Qorxu hökm edərmiş ürkək gözündə.

Qurmadıq dünyanı nə sən, nə də mən,
Söylə istəyini ruhən ürəkdən.
Uşaqlıq etməyək nə mən, nə də sən,
Zaman ələdikcə bizi ələkdən.

Önə qoy papağı düşün dərindən,
Səhvini tutarlar dilindən sənin.
Özün də bilmədən peşman olarsan,
Sevinci alsalar əlindən sənin.

İzzətin,hörmətin dəyərini bil,
“İnsanı ucaldar xoş söz, şirin dil”.
Ağlayanla ağla,gülən kəslə gül,
Yaşamaq yanmaqdır,nəfsə qul deyil!

Sözümü unutma,qulağından as,
Qovula-qovula nadan olarsan.
Qarşında dayanan qarlı dağ olsa,
Üşüyə-üşüyə peşman olarsan.

Qırmızı dəniz.
Misir sahilləri.2010.

DƏRDLƏ ƏZDİN ELƏ MƏNİ.

Saxavat Seyidmamedovvv

Müəllif: Səxavət Ənvəroğlu.

Göz yaşını silə-silə,
Yöxdın məni bilə- bilə.
Dərdlərimə gülə-gülə,
Niyə üzdün belə məni?

Polad kimi qırılmadım,
Çat saldıkar-yarılmadım.
Əzabından yorulmadım,
Saldın gözdən elə məni.

Kimi görsəm,”can” demişəm,
Sancmamışam-“yan”demişəm…
Ömür boyu qəm yemişəm,
Dərdlə əzdin elə məni.

Arif bilər söz qədrini,
Bağban bilər gül ətrini…
Dünya, qoyub ər xətrini,
Öydün sözdə elə məni.

Duz-çörəyin başım üstə,
Daş qoymuşam daşın üstə.
Yaş gəldikcə yaşım üstə,
Bezib gəzdin elə məni.
Salma dildən dilə məni!

Bandirma.(Türkiyə).

29.03.2009.