Tanrım, TƏKliyinə xatir
Cütləri özün bağışla.
Günahı bütpərəstə yaz,
Bütləri özün bağışla.

Bağışla ac-yalavacı,
Göstər yolu-yolağacı.
Əl ağacı – yol ağacı –
Lütləri özün bağışla.

Ümid əldi, divan ətək,
Kimdi gəzən divanətək?!
Aqilləri divana çək,
Kütləri özün bağışla!