Sentyabr ayının 2-də Poeziya və uşaq ədəbiyyatının, 9-da nNəsr və dramaturgiya, 16-da isə Tənqid və tərcümə seksiyalarının birgə və geniş toplantısı keçiriləcək.

Qeyd edək ki, bu barədə qərar avqust ayının 29-da Azərbaycan Yazıçılar Birliyində keçirilən toplantıda qəbul olunub.

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Mətbuat xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsi