Nuryüzlü Balaca Şahzadəmiz Leyla Rəhimlini doğum günü münasibətilə təbrik edirik! (17 dekabr 2018-ci il)

Sən hələ körpəsən, üzündə nur var

Mayisə bibimin və Elbəyi əmimin Nuryüzlü nəvəsi Xanıməfəndi Leyla Rəhimova üçün

Günəşə, aya da boylanan Sənsən,
Söhbətin bal olar, sözün bal olar.
Nə qədər doğmasan, nə qədər əziz,
Sənin gülüşünlə dünya lal olar.
Sənə hələ körpəsən, üzündə nur var,
Boynuna örtdüyün ipək şal olar.

Bakı şəhəri. 6 iyun 2019-cu il.

Kənan AYDINOĞLU,
Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birlikərinin üzvü.

Sevinc Abdullayevanı doğum günü münasibətilə təbrik edirik! (17 dekabr 1991-ci il)

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyi və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Rəhbərliyi və Kollektivi Sizi, Abdullayeva Sevinc Qəhrəman qızını doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar diləyir! Dodaqlarınızdan gülüş, yanaqlarınızdan təbəssüm əskik olmasın! Sevib, sevdiyiniz insanların əhatə dairəsində olun! İnşAllah!

Mətbuat xidməti

Kənan AYDINOĞLU.”Coşub, çağlayasan adın kimi sən”

1902788_614529541965133_896121757_n

Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü.

Bu gün sirli-sehirli dünyaya göz açan balaca-bəbəş Nuryüzlü
Dəniz Qasımovaya sevgi və sayqılarla!!!

Şairlər dünyada bir vaxt-nə vaxtsa,
Arana-Muğana və Milə gələr.
Mayak görünəndə uzaqdan belə,
Yelkənli gəmilər sahilə gələr.

Nuryüzlü balalar öz çöhrəsində,
Özüylə bərabər sirr gətirəcək.
Bilirəm, qiyamət gününə qədər,
Körpələr dünyaya nur gətirəcək.

Deyirlər, mahal da, el də, oba da,
Yumruqtək birləşib, vahid olubdu.
Doğma Sumqayıt da-“Gənclər şəhəri”,-
Sənin gəlişinə şahid olubdu.

Hər nurlu səhərdə-şehli çəməndə,
Güləcək üzünə gül ilə çiçək.
Gözündə sevinc var, qəlbində sevgi,
Dünyaya gəlişin olsun mübarək!!!

Böyüyüb salamat boya və başa,
Çatasan günlərlə qadın kimi sən.
Hələ ki, körpəsən, amma yenə də,
Coşub, çağlayasan adın kimi sən.
Dərin hörmət və ehtiramla,

Bakı şəhəri. 26 noyabr 2019-cu il.

Əziz MUSA.”Qalır”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Aydı, gecələrin bəzəyi, odu,
Sevgi, məhəbbətə yaraşıq odu,
Elə ki, gecənin yarısı oldu,
Ay batır, göylərdə ulduzlar qalır.

Zirvəyə uzanır yollar əzəldən,
Təzə izlər açır, hamı təzədən.
Dağlar yavaş-yavaş ayrılır düzdən,
Dağların qoynunda çox izlər qalır.

Gərək soyumasın heç vaxt aralıq,
Susuz yaşayarmı söyləyin balıq,
Elə ki, araya düşür ayrılıq,
Gözləyə-gözləyə bu qızlar qalır.

Məhəbbət bənzəyir günəşə, aya,
Şülür bu qismətə, şükür bu paya,
Gözlər göz yumanda haya, haraya,
Dildə ah-nalələr, avazlar qalır.

Sevgisiz mən necə danışım, dinim,
Sevgidi inan ki, imanım, dinim,
Sevgisiz ötəndə, mənim bir günüm,
Ürək nalə çəkir, qəlb sızlar qalır.

Əziz MUSA.”Köç havası”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Tərk edilmiş doğma yerlər,
İndi bizdən çox-çox uzaq.
Gəlin yurdun igidləri,
Gəlin bu sükutu pozaq.

Əl uzadaq dağ ruhuna,
Gedək başına dolanaq,
İtməsin o yollar, izlər,
Qartal tək zirvəyə qonaq.

Niskil çöküb ürəklərə,
Gözləməkdən yorulmuşuq,
Harda qaldın, sən ey çoban,
Qəm oxuyan ney olmuşuq.

Dağ ürəkli dağ adamı,
O dağlar bizi gözləyir.
Aranda yurd salan ellər,
Bu həsrət bizi dizləyir.

O doğma yurd yerlərini,
Gəlin yuxudan oyadaq,
Köç havası çal, ey aşıq,
Dönək geriyə qayıdaq.

Əziz MUSA.”Gətirdin”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Ömrümün bu vədəsində,
Ürəyimə yaz gətirdin,
Saldın məni oda, közə,
Bir sevdalı naz gətirdin.

Qoymadın ruhum dincələ,
Sevdirdin gülü, çiçəyi.
Bircə odlu baxışınla,
Dəli etdin bu ürəyi,

Yuxum çəkildi göylərə,
Əldən getdi gündüzlərim,
Bir gün səni görməyəndə,
Dolub, boşaldı gözlərim,

Neyləyim ki, gülüm məni
Bir Məcnuna döndərmisən,
Məni şeyda bülbül kim,
Gül bağına göndərmisən.

Çiçəkləri çox sevirəm,
Şükür bu qismətə, paya.
Gözlərimi çən tutmuşdu,
Sən açdın günəşə, aya.

Əziz MUSA.”Həsrətin”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Həsrət məni öldürəcək, neyləyim,
Bu dərdimi ağla özün, ağla sən.
Səndən özgə kimə çatar gileyim,
Gəl yaramı öz əlinlə bağla sən.

Bu sözlərim yordu səni deyəsən,
Susammıram, ürək dinir, ay gözəl.
Unudursan sən də məni deyəsən,
Arzularım bir-bir sönür, ay gözəl.

Yadına sal gözlərimin öpüşün,
O günləri qaytaq gülüm, sən mənə.
Bir aləmdi o baxışın, gülüşün,
Qoy qol açım məhəbbətlə mən sənə.

Üz- gözündə yad baxışlar görməyim,
Yoxsa odlu ürəyimə qar yağar.
Həsrətindən qan ağlayır ürəyim,
Sənsiz göylər eşqimizə qarğayar.

Gözlərimi yaş aparır gəl bəri.
Bilrsənmi çox sevirəm səni çox.
Sən olmusan həyatımın dilbəri,
Ürəyimdə səndən başqa kimsə yox.

Əziz MUSA.”Qaçqın harayı”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

O yurdda bir gözəl yiyəsiz öldü,
Bir kimsə yetmədi onun hayına,
Soldu çiçək kimi, soldu gül kimi,
Belə qismət düşdü onun payına,
Saçından yapışıb sürüdü cəllad,
Çəkdi bağ içinə, cırdı donunu,
Açdı sinəsini, abrı qızardı,
Açıq yerlərini tutdu əliylə,
Naləsi bir yerə çatmadı onun,
O vəhşi o qızın döşünü kəsdi,
Ağzını bağladı, səsini kəsdi,
Min oyun gətirdi onun başına,
Baxmadı gözündən axan yaşına,
Özünü qoruya bilmədi o qız,
Çığırdı, yalvardı, ha çapaladı.
Hirsindən ürərəyi, bağrı çatladı.
Töküldü torpağa qırmızı qanı,
Yalığı başından sürüşdü, düşdü,
Quransız, duasız tükəndi canı,
Beləcə dünyadan əzabla köçdü.
Cəlladın əlində öldü beləcə,
O bağın içində qaldı beləcə,
O yurdu sattanlar harın kişilər,
Görmədi o qızın faciəsini,
Qaçqını, köçkünü itə bənzədən,
Yazarlar, naşirlər utanın barı.
Ölün xəcalətdən, dinməyin barı.
Sizə kim veribdi bu ixtiyarı.
Sizi tutacaqdı o nalə o ah.
Nə qədər qeyrətsiz, şərəfsizsiniz.
Nə tez yaddan çıxdı o qanlı günlər,
Erməni tulası elə sizsiniz.

ƏZİZ MUSA.