Şair Bəhmən VƏTƏNOĞLU.”Niyə gözəl yaradıb”

Nə insafın, nə mürvətin var sənin,
Allah səni niyə gözəl yaradıb?!
Nə qəlbində məhəbbətin var sənin,
Allah səni niyə gözəl yaradıb?!

Nə Leyli tək məni Məcnun sanırsan,
Nə Əsli tək Kərəm üçün yanırsan.
Nə yaxşını, nə yamanı qanırsan,
Allah səni niyə gözəl yaradıb?!

Nə Bəhməni Nəsimi tək soyursan,
Nə qovursan, nə yaxına qoyursan,
Nə söhbəti, nə eyhamı duyursan,
Allah səni niyə gözəl yaradıb?!