Vaxtıdı

Budu gəldi bahar fəsli,
Dağların lala vaxtıdı.
Açılıbdı qızıl güllər,
Bülbülün bala vaxtıdı.

Bülbüllər dolandı bağı,
Bir xəlvət eylə otağı.
Sənə qurban olum saqi,
Mey ver, piyalə vaxtıdı.

Mən Abbasam, boyu bəstə,
Dərdindən olmuşam xəstə.
Al başımı dizin üstə,
Çal yataq, layla vaxtıdı.

Dilbər

Uca dağların başına,
Qorxuram qar yağa, dilbәr!
Aldın ağlımı başımdan,
Saldın dağdan-dağa, dilbər!

Güllәrin içindә gülәm,
Oxuyan şeyda bülbülәm,
Mәn bir qolu bağlı qulam,
Sәn olmusan ağa, dilbәr!

Güllәrin içindә xaram,
Gül üzünә intizaram,
Mәn әvvәlki köһnә yaram,
Dolan soldan sağa, dilbәr!

Sən arısan, mәn dә şana,
Dәrdindən oldum divana,
Saldırmısan bəndәrxana,
Dolan gəl otağa, dilbәr!

Qul Abbasın gözü səndә,
Olmuşam divanә mәn də,
Bir cüt şamama sinәndə.
Endir tağdan tağa, dilbər!