Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Sən dalğalı dəniz,
Mən qumlu sahil,
Biz ayrı doğulduq…

Sən ulduzlu gecə,
Mənsə sübh çağı
Biz ayrı doğulduq…

Gül – çiçəkli bağsan,
Mən torlu çəpər,
Biz ayrı doğulduq…

Sən ümüd çırağı,
Mən əriyən şam,
Biz ayrı doğulduq…

Sən qayğılı mələk,
Mənsə pərvanə,
Biz ayrı doğulduq…

Sən bir qəlb oğrusu
Mənsə İntizar
Biz ayrı doğulduq…

Sən mənə aşiqsən,
Mən də sənə yar
Biz ayrı doğulduq…
Hər an bir olduq…