Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Qəlbimdə yasını saxlayıram mən,
Məni yoxluğuyla sınaq edən şəxs.
Bilsən, daha əvvəlki biri deyiləm,
Sonanı sevməyə peşman edən kəs.

Varlığın bilinməz, yoxluğun aydın
Fərq etmir, bəlkə də, səninçün hələ.
Özünü əlçatmaz birimi sandın?!
Yoxsa, düşünürsən dönəcəm sənə…?!

Həyatdı, bəlkə də, qarşılaşdıq biz,
Mənim sağ yanımda başqası durar.
Vurar ürəyinə o görüş bir iz,
Sonra yara bağlar, qopar, qanayar…

Əlimdən tutmuş bir uşaq görərsən,
“Ay ana, gəl, gedək” deyib çağırar,
Göz yaşın axacaq, gizlin silərsən
Bu sənə ən böyük qisasım olar…