This image has an empty alt attribute; its file name is sefa-veliyeva.jpg

Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

Şəkinin dumanı nazlanır axı…
Çəkir ürəyimi pişik dalaşı,
Qonşuda söz qalıb:qapıarası,
Qızların göyçəyi piyada gəzmir,
Naza həsrət daşlar küçə həyası,
İndi necə edim, nə deyim ki, mən
Olmayım dumanda nazdan narazı?

Şüşədən rübəndlər dəbə düşəndən
Gizlənir eyvanlar pərdə dalında…
… Yaman çəkinirəm qara pişikdən,
Pusur hənirimi qapı dalında…
Nazın çəkmədiyim boz pişiklərin
“ah” qoxur küsəyən mırıltıları…
Şəkinin dumanı nazlanır axı…

Bir naz da mən atdım xatirələrə,
Bu gün də yadıma salmadım səni…
… Nə eyvan, nə də ki pişik deyiləm,
Qatım abırıma, aldadım səni…
Mənimki, uzağı, bircə tumardı,
Çəkəsən ruhuma, dönəm olam mum…
…bilirəm…
Bilirəm, gözəl axtaran,
Şəkidə eyvan da, qara pişik də,
Bu daşlı yollarda ölən ümid də,
Lap elə Şəkinin özü də məsum…
… Bir mən günahkaram…
Bir də, ayrılıq…
… Şəkinin dumanı nazlanır axı…
Şəfa Vəli (2022)