Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının QUBA Bürosunun Rəhbəri

Qara-qara gecələrin,
Bir telincə gələrdimi?
Anam baxıb gözlərimə,
Bu dərdimi bilərdimi?
Niyə getdin??

Uçan Durna qatarları,
Həsrətini aparmadı.
Neçə-Neçə gözəl gəldi,
Ürəyimi qoparmadı..
Niyə getdin???

Ən müqəddəs yolum idin,
İzlərinə nəzir dedim.
Doğma, isti qolum idin,
Gəlişinə “xızır” dedim..
Niyə getdin???

Nə dedinsə ,nə etdinsə,
Susdum,içim dəniz oldu.
Sənin adın bu dünyada,
Mənə nə çox əziz oldu,
Niyə getdin…??

18.12.2022