Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının QUBA Bürosunun Rəhbəri

Yaram qaysaq bağladı ta,
Anam məni ağladı ta,
Dərd əlini saxladı ta,
Niyə qayıtdın???

Ulduzlarım közərdi ta,
Göy qurşağım gözəldi ta,
Tərs işlərim düzəldi ta..
Niyə qayıtdın???

Sükut dindi sözlə dolu,
Sönən külüm közlə dolu…
OT yollarım izlə dolu…
Niyə qayıtdın???

Boş ürəyim dolub-daşdı,
Şeh qondu ta ömür yaşdı
Bax …Firəngiz yenə çaşdı,
Niyə qayıtdın???

18.12.2022