Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü.

Azərbaycanın el şairəsi Sona İNTİZARA.

Uca dağların qoynundan,
Salam, ay SONA, ay SONA!
Müqədddəs qələmdən Sənə,
Salam, ay SONA, ay SONA!

Ləpirdən də izə qədər,
Çeşmədən dənizə qədər,
GƏNCƏdən TƏBRİZƏ qədər,
Salam, ay SONA, ay SONA!

Namaz-HAQQın yolundan da,
YARADANın qulundan da,
Kənan AYDINOĞLUndan da,
Salam, ay SONA, ay SONA!

Bakı şəhəri. 25 dekabr 2022-ci il.