Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident mükafatçısıAzərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının BAKI Bürosunun Rəhbəri

Gözlərindən süzülüb axır gecənin nəmi,
Udur balışlarımız ikimizin kədərin.
Ah nə gözəl çilədir, beləcə sevmək səni
Toxunmadan, dəymədən,
fəqət dərindən-dərin.

Eyni şəhərdə olmaq, eyni havanı udmaq,
Eyni bağda, bağçada gəzişmək axşam çağı.
Ah, nə gözəl çilədir, səni düşünüb yatmaq,
Xəyalına boyamaq pəncərəni, otağı.

Ünvanını bilmədən, yollarını tanımaq.
Təsadüfən küçədə göz-gözə gəlmək də var.
Ah, nə gözəl çilədir sənsiz də, sənin olmaq
Ah, nə gözəl sehirdir sənə açan qapılar.
Karıxır sözlərimiz hisslərimiz dinəndə,

Qismətimdir gözünün zülmətində boğulmaq.
Ah, nə gözəl çilədir dodaqların güləndə,
Ölüb-ölüb, təzədən gülüşündə doğulmaq.