“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüd fondunun təqaüdçüsüAzərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının GƏNCƏ Bürosunun Rəhbəri

Gözlərimdə qara bulud,
Yağım sənin yoxluğuna.
Yaşa, yaşa ölənədək,
Baxım sənin yoxluğuna.

Haqlısan, haqsan, əyilmə,
Könlümdə sağsan, əyilmə,
Zirvəsən, dağsan, əyilmə,
Qalxım sənin yoxluğuna.

Tapammırsan? Tapmacadı!
Adın gizli hər hecada.
Qurban olsun bu gecə də
Yuxum sənin yoxluğuna.