Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

Eşikdə yağış səsi,
İçəridə isti çörək
Və sevda fəlsəfəsi…
Yenə sevməyim tutub:
Zehnimdə bir yelləncək,
Üstündəki xəyalın,
Həsrət elə sevincək
Boylandı ha…
Nazlandım…

İçəridə isti çörək,
Eşikdə yağış səsi…
Həftənin ömrü gödək,
Təqvim ömür şirəsi…

Üçdüymə köynəyi var
“fələk” dediyimizin,
Düymələr də tez qopur…
And içərəm, günahkar
Mən deyiləm…
Adındı…
… Yenə sevməyim tutub…