Zamanın tanınmış Gazeteci-yazarlarından Kadircan Kaflı İstanbul dışındaki yayın ve yayın araçlarını içinde bulunduğu durum bakımından değerlendirerek “Fazilet Adaları” olarak nitelendirirdi. Biz 1999 yılından beri bu Fazilet Adalarından birinde yaşamaya ve buradan sesimizi “Âlimler Konağı, Fazıllar Yurdu, Şairler Yatağı” Tokat’tan tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz.
Saygıdeğer okuyucularımız 2021 yılında KÜMBET Dergisi’nin 55. sayısı ile sizlerle birlikteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin saygın dergileri arasında yer alan KÜMBET’i 2021 yılında da aboneliğine kabul ederek 200 kütüphaneye gönderilmesini kararlaştırmıştır. Bakanlığımızın bu desteği büyük sıkıntılar içinde bulunan dergilerin yaşamaları açısından çok önemlidir. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne dergimiz ve sizler adına teşekkür ediyoruz.
Bu sayımızda ağırlıklı olarak ön ve arka kapaklardan da anlaşılacağı üzere Türk kültür ve sanatının iki değerli ismi; Halk Edebiyatı alanındaki çalışmaları ve eserleriyle tanınmış –Âşık Veysel’in varlığını da gün yüzüne çıkaran– Halk Bilimci Ahmet Kutsi Tecer’i (1901-1967) ve 14 Ocak 2021’de aramızdan ayrılan bir gönül adamı, Şair, Yazar Dr. Ahmet Tevfik Ozan’ı konu edindik.
Bu iki dosyayı hazırlarken görüştüğümüz birbirinden değerli hocalarımız makale, yazı ve dokümanlarını göndererek büyük ölçüde yardımcı oldular. İlgilerinden ötürü kendilerine daima müteşekkiriz.
İşte, Ahmet Kutsi Tecer dosyaları için makale gönderen değerlerimiz: Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özbalcı, KTB. HAGEM Eski Genel Müdürü, Halk Bilimci Nail Tan, Emekli Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, KTB. Kültür ve Turizm Uzmanı Sivas Eski Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Halk Bilimci-yazar Hayrettin İvgin, Halkbilim Uzmanı-yazar Necdet Kurt, Eğitimci-yazar Celalettin Çınar.
A. Tevfik Ozan Dosyasına katkıda bulunan hocalarımız: Gazeteci-yazar Bedrettin Keleştimur, Araştırmacı-yazar Şener Bulut, Şair-yazar M. Ali Kalkan, Şair Mahir Gürbüz, Şair-yazar R. Mithat Yılmaz, Şair- yazar Mahmut Hasgül,
Ve çok değerli araştırma ve yazılarıyla dergimizi zenginleştiren şahsiyetler: Şair, yazar Bekir Yeğnidemir, Eğitimci-Yazar M. Ali Sarıca, Araştırmacı-yazar A. Turan Erdoğan, Araştırmacı-yazar M. Necati Güneş, Şair-yazar Nihat Aymak, Araştırmacı-yazar Burhan Kurddan, Yazar Tülay Aker Mutlu, Araştırmacı-yazar Cemali Tunalıgil, Haşim Nezihi Okay, Araştırmacı-yazar Ayla Bağ, Yazar Kenan Murguzov, Araştırmacı-yazar Dursun Arslan, Yazar Bahar Kocabaş.
Şiir dünyamız için bu sayımızda daha çok Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği üyelerinin sizler için gönül dağarcıklarında sakladıkları duygulara yer verdik. Baharın gelişi ile birlikte karlar arasından gülümseyen nevruz çiçeklerimiz arasında:
Abdullah Satoğlu, A. Tevfik Ozan, Ayhan Nasuhbeyoğlu, Prof. Dr. Ebubekir Altıntaş, Remzi Zengin, Ahmet Divriklioğlu, Sündüs Arslan Akça, Rasim Yılmaz, Şerare Kıvrak Yağcıoğlu, Kumrugül Türkmen Akın, Abdulkadir Türk, Orhan Tamtürk, Yunus Yılmaz, Merdin Yıldırım, Mustafa Akkaya, Alp Sağkan yer aldılar.
Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle…
Hasan Akar
Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı