Fevraldan soyuqdu münasibətin

Saatlar heç vaxt gəlməyəcəksəndə dayanıb,
Ömrümün sənsizliklə bol vaxtıdır.
Gedirəm üzümü ayrılığa tutub.
İndi ayaqlarımın yol vaxtıdır

Şeir oxu,
Qulağına bir pıçıltı səs apar,
Sükutdan boğular otaq istəsən.
Heç olmasa qollarımı kəs apar,
Dizlərin bir büküm qucaq istəsə.

Yox, daha gözləmə bu tərs adamı,
Bəlkə qayıtmağa ömrüm yetmədi,
Bəlkə özümdən də, səndən də bezdim.
Bəlkə bu sevgiyə səbrim yetmədi.

Məndən ürəyini payızla getsin,
Görsən soyuq düşür, hava dəyişir,
Qaranquş ömrüdür şairin ömrü,
Ürəkdən-ürəyə yuva dəyişir.

Səni sevməmişdən qabaq da hələ,
Pəncərən bir ovuc daş görməmişdi.
Milyon il, milyon il uzaqda hələ,
Bu şəhər heç belə qış görməmişdi.

Fevraldan soyuqdu münasibətin…