Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini


Sən gələn yolların qadasın alım
Nə yaman uzundur, gəlib çıxmırsan.
Sən baxan gözlərin qurbanı olum,
Məndən incimisən? Niyə baxmırsan?


Azarlısan, yoxsa niyə bikefsən?
Mənim ƏZİZİMƏ nə olub belə?
Gözləri giryansan, sərxoş kimisən,
Hansı sözüm dəyib yenə qəlbinə???


Necə darıxıram səndən ötəri,
Boynuna sarılmaq istəyirəm mən.
Həsrət, intizardan varmı betəri?!
Sənin həsrətinə dözə bilmirəm.


Süzürsən gözünü, dilin acıdır
Hər sözün ox olub batır ürəymə,
Tikanlı danışma, bağrım yarılır…
Sənin tərsliyinə VURĞUNAM elə