Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Qazaxıstan Respublikası üzrə təmsilçisi

Yeganə yol –
Xəyalım gerçəkləşəcək,
Həyatın mənası barədə bir anlayış var.
Mən diqqətlə gəlirəm,
Mənim seçimim! İşıqda vəftiz edin.

Yeganə yol –
İlləri əsrlərə bağlamaq,
Yalanları və həqiqətləri təhlil edir.
Hələ dözməyə gücüm var,
Xüsusi bir ürəkdən gələn bir mahnı əbədidir.

Yeganə yol –
Taleyi odla yandırdı,
Dərdim yağışla təmizlənir.
Ağır və yüngül mübarizə,
Səbirlə yükü qaldırdım.

Yeganə yol –
Allahdan böyük bir bağ istədim,
Hər şeyi qiymətləndirdi.
Yalnız bütün ürəyimlə sevdiyim biri
Mənim şərəfim və müdafiəm !!!