Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Qazaxıstan Respublikası üzrə təmsilçisi

Müstəqillik!
Dünənki ataların xəyalı,
Çoxdan gözlənilən günəşli səhər.
Bugünkü və sabahkı nəsillərə hörmət et,
Sizə lazım olan yalnız sirri anlamaqdır.

Müstəqillik!
Hər kəsin bilməsi əyləncəli deyil,
Günlərimizi qiymətləndirin.
Həyata yolsuz baxmayaq,
Düşmən qarşınıza çıxmaq istəyirsə – bir nəfəsdə.

Müstəqillik!
Minnətdar ol,
Əsas vəzifə kədər gətirməməkdir.
“Otan” tək yaşayır,
Xoşbəxtlik verin, evinizə baxın.

Müstəqillik!
O, sizin Ocağınız, Vətəniniz, Ölkəniz,
Atəşin yanmasına icazə verməyin.
Dəniz və Ayın cazibəsi,
Bulaqların və çayların tükənməsi.

Müstəqillik!
Əbədi dəyərli, filizin, xəzinən,
Birliyin çoxu azdan yaxşıdır.
Bir daha heç vaxt qürur duymayacağam, ya Rəbb
Fərq baharda !!!