Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

İlləri qovub gəlmişik,
Əlimizdə dərd çomağı…
Daşları yuva bilmişik,
Daşlar da ürək qınağı…

Ürək də daşa dönərmi?
Bozararmı görən üzü?
İnsan daşdan eşq əmərmi?
Daş ağararmı dan üzü?

Suallar… Daşlı suallar,
Daşlayar, yaralar məni…
Bu ahıl, yaşlı suallar,
Didərlər, oyarlar məni…