Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Sən apar, buradan, apar uzağa
Xəyalımı apar, fikrimi apar.
Tənhalıq İstərəm, təklik İstərəm,
Sevincimi apar, qəmimi apar

Bu da bir taledir, bu da bir qismet
Səndə suni, məndəsə safdır məhəbbət.
Son anda istəsən məndən əmanət,
Sən gəl əqlimi apar, qəlbimi apar.

Yad kimi… özgə tək görüşürük biz…
İndi yaysız oxdur acı sözümüz.
Əgər nakamdırsa bizim sevgimiz
Gəl qopar canımdan sevgimi apar.

Unut sən əhdi də, o ilqarın da,
Bircə addım atma mənə sarı da
Vəfasız olarmış qəlbin yarı da…
Gəl çıxar cismimdən ruhumu apar.

Xatırlama daha bu Sonanı da,
Unut, xəyal etmə ötən anı da,
İndi sənə özgə İntizarı da,
Gəl apar, bacara bilsən, əzizim
İndi sən özgəsən, mən bir özgənin…