Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Pis günü unudub, xoş arzularla
Yaşaya bilməkçün lazımsan mənə.
Qaranlıq gecədə o xülyalarla
Bacara bilməkçün lazımsan mənə

Yenidən həyata gəlmək İstərəm,
Doymamış həyatdan köçə bilmərəm,
Min kəs də doğulsam, səni gəzərəm
Sevə bilmək üçün lazımsan mənə

Çətindir tək-tənha qalmaq həyatda.
İnan, sənsiz heçdir nəfəs almaq da.
Yorğun yollar boyu addımlamaqda
İrəliləmək üçün lazımsan mənə

Ömrüm sona çatır, qonağa mən də,
Sənə möhtac qalıb ruhum, cismim də
Ölsəm, vuracaqdır qəlbim bil, səndə
Səni duymaq üçün lazımsan mənə

Unutma, gözlərim güldü səninlə,
Ağladı səninlə, güldü səninlə,
Ürəyim də vurur indi səninlə
Diqqət et sözümə, SƏNLİ HƏYATDAN
Xəbər almaq üçün lazımsan mənə