“Ədəbiyyat və incəsənət” portalının Poetik qiraət rubrikasında “Türkay” aylıq ədəbiyyat dərgisinin rəsmi elektron orqanı-Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Qarabağ Bürosunun Rəhbəri bu gün sizlərlə şair Nemət Tahir görüşür.

Çəkilməyən, dözülməyən,

Dediyiniz, o dərd mənəm.

Qova-qova namərd edib,

Söydüyünüz o mərd mənəm.

Özümə də bir az yadam.

Bir az suyam, bir az odam.

Həm küləyəm, həm torpağam.

Bildiyiniz, o dörd mənəm.

Dostu yoxdur, düşməni çox,

Qarnı acdır, gözləri tox,

Kölgəsinə güvəni yox,

Yalquzağam, bozqurd mənəm.

Qan qoxuyur çiçəkləri,

Kəfənsizdir şəhidləri,

Kimsəsiz “ruhlar şəhəri”,

-Gördüyünüz o yurd mənəm. 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(07.12.2023)

Mənbə: https://edebiyyatveincesenet.az/