“Hayâlle yaşayan bir adam olmuşum,
Derdi ben çekmişim derdimden kime ne.
Gâh açmışım gülşende gâhi de solmuşum,
Baharı beklerken kış vurmuş kime ne …”