Həyatın üzü
Bu gün
həyatın,
gerçək üzü
üçün
şeir yazmaq
istədim..
Bülbülün
səsini batırmaq
istəyən, qarğa
üçün..
Həsrətlə
uşaq evində
ata- analarının
yolunu gözləyən,
körpələr üçün..
Qocalar evinə
atılmış
gözü yaşlı,
valideyinlər
üçün..
Övlad həsrəti çəkənlər
üçün,
vətən dərdi
çəkənlər
üçün,
gözü yaşlı,
yolumuzu gözləyən,
Qarabağ,
Şuşa,
Laçın,
Xocalı
üçün
bir şeir yazmaq istədim..
Amma…
bu qədər
ağrını ,
bu qədər dərdi
çəkməyə,
nə mənim
nə də qələmin
gücü çatdı..

*******************
Ürək ağrısı
Parça-parça buludlar,
Yenə göyləri alıb.
Ürəyimin ağrısı,
Sanki göylərə qalxıb.
Fəryadım göy yandırır,
ağrıların içində.
Göydən yağıştək yerə,
Dərdlərimə bələnib,
Mənim göz yaşım axır.
Yağdıqca yağış yerə,
İnlədir o hər yeri.
Mənim ürək nisgilim,
Ağladır göyü, yeri..
********************
Səni gözləməkdən, yorulmadıq
Hər yağış yağdıqca,
saçlarım islanır..
tellərimdən
misra-misra,
sətir-sətir
sənə yazdığım
son məktublar,
namələr ,
şeirlər,
axır..
Sözlər süzülür,
dolur baxışlarıma..
eynək olur
gözlərimə..
o eynəkdən baxanda
sənə olan hisslərimin,
sevgimin,
eşqimin,
rənginin
dəyişdiyini hiss edirəm.
Elə sən gedəndən bəri,
sənə yazdığım
şeirlərdə öz
rəngini,
dərisini dəyişib..
İlan dərisini
dəyişən kimi..
Kaş son görüşə
gəlsəydin,
kaş…
Bəlkə də bir şans olardı,
bəlkə söz baxçamda
yeni qafiyələr
boy atardı..
sənə daha çox
bağlanar,
daha çox şeirlər
yazardım..
Şeirlərdə,
darıxıb
sənin üçün,
kaş bilsəydin,
misralar
pəncərə önündə
necə düzülüb,
səni gözləyirlər..
Həsrətlə gözləri
yola düzülüb,
qafiyələrin.
Neçə yay,
qış,
payız,
yaz..
keçdi..
sən yenə də
gəlmədin..
Amma
nə mən,
nə də
misralar,
qafiyələr
yorulmadı
səni
gözləməkdən..

Mənbə: http://pressaz.az