em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Ətirli çiçəyim, nazlı çiçəyim,
Mənim qızılgülüm, mənim göyçəyim,
Sənsiz qoy üzümə gülməsin bahar,
Sənsiz bu dünyanın nə ləzəti var.
Sənsən sevincim də, səadətim də.
Eşqim də,sözüm də, məhəbbətim də.
Gəl mənim könlümü nurlandır gülüm,
Gəl , gəl səni görüb, sevinib, gülüm.
İnan görməyəndə bircə an səni,
Həsrətin alovu yandırır məni,
Mən qurban demişəm sənə canımı,
Görüb duymursanmı həyacanımı?
Daha sən olmudan gecəm, gündüzüm,
Sənsiz neyləyərəm ay canım, gözüm,
Qoyma arzularım gözümdə qalsın,
Könlümü, gözümü duman , çən alsın.
Sevirəm mən səni dünyalar qədər,
Sənsiz üzər məni, üzər qəm, kədər.
Eşqinlə döyünür, vurur ürəyim,
Adınla bağlıdır hər bir istəyim,
Başımın tacısan,sevimli yarım,
Ömrümə bəzəksən dövlətim, varım,
Gözəl yaradıbdı səni yaradan,
Sənin vüsalındı dərdimə dərman.