Səndən başqa hər kəslərə
Kor gözümə sevgi dedim.
Baxışlarım külə döndü,
Düz üzümə sevgi dedim.

Birdəfəlik duyğulara,
Kabus dolu uyğulara,
Ağzı açıq yaralara,
Kəc yazıma sevgi dedim.

Nifrətin bir addımıykən
Çox azıma sevgi dedim.
Allah bəlamı verməsin,
Mən özümə sevgi dedim.