Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanası  “Vətənimizə virtual səyahət” layihəsini davam etdirir.

Növbəti virtual səyahət Şəki rayonunadır. Videoçarxda Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacında yerləşən Şəkinin ərazisi, əhalisi, iqlimi haqqında məlumat verilir. Qeyd olunur ki, Şəki Azərbaycanın şimal-qərb zonasında yerləşir, dənizdən 632 m hündürlükdədir. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonuna aiddir.

 Şəkinin iri çayları qeyd olunur və rayonun təbiətinə aid bir birindən gözəl fotolar yerləşdirilib. Burada rayonun sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri də sadalanır.

Tarixi memarlıq abidələrinə xüsusi yer ayrılıb: YUNESKO-nun siyahısına daxil edilən Şəki Xanlarının Sarayı, Yuxarı Karvansara, Aşağı Karvansara, Xan məsçidi və s.

Şəkinin müasir tikililəri və istirahət məkanlarının, parkların da fotoları videoçarxda yerləşdirilib.

Videoçarxda Şəkinin görkəmli şəxsiyyətlərinin fotoları mərkəzi yer alıb. Onların arasında Nakam, M.F.Axundov, S.Mumtaz, F.X.Xoyski, Ə.Cəbrayılov, S.Rəhman, B.Vahabzadə, L.Abdullayev və b.

Şəki halvası və Şəki kəlağayısı da diqqəti cəlb edir.

Müğənni Qismət Şəkilinin ifasının müşayiəti ilə Şəkiyə aid bir-birini əvəz edən fotolar maraq doğurur.

Videoçarxı https://www.youtube.com/watch?v=9BZ4ocrTQOQ linkinə daxil olaraq, Youtube kanalında izləmək mümkündür.

“Vətənimizə virtual səyahət” adlı layihəyə daxil olan videoçarxları “Kitabsevər uşaqlar” Facebook səhifəsində və YouTube kanalında da izləmək mümkündür.

Virtual turlar davam edir.

Библиотека организовала виртуальное путешествие в Шеки

Централизованная библиотечная система Ясамальского района в рамках проекта «Путешествие по Азербайджану» организовала очередной виртуальный тур в Шеки.

В видеоролике содержатся сведения о территории, населении и климате Шеки. Отмечается, что район находится на северо-западе Азербайджана на высоте 632 метра над уровнем моря. Район относится к Шеки-Загатальскому экономическому району.

Здесь же отмечены крупные реки района. Сменяющие друг друга фото природы привлекают зрителей.

Особое внимание уделено историческим памятникам, которыми богат этот район. Здесь можно увидеть фото Дворца шекинских ханов, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, каравансараи, мечети, албанские храмы и т.д.

На видеоролике можно также увидеть фото современных зданий и зон отдыха, парков.

Центральное место в видеоролике занимают фото выдающихся шекинцев, среди которых поэты и писатели, музыканты, общественные и государственные деятели: Накам, М.Ф.Ахундов, С.Мумтаз, Ф.Х.Хойский, А.Джабраилов, С.Рахман, Б.Вахабзаде, Л.Абдуллаев и др.

Привлекают внимание шекинская халва и келагаи из чистого шелка.

Видеоролик сопровождается песней о Шеки в исполнении Гисмята Шекили.

Видеоролик размещен на линке https://www.youtube.com/watch?v=9BZ4ocrTQOQ

Видеоролики, подготовленные а рамках проекта «Виртуальное путешествие по Азербайджану» можно также посмотреть на странице Facebook «Китабсевяр ушаглар» («Дети-книголюбы») и на одноименном канале YouTube.

Виртуальные туры по Азербайджану продолжаются.