“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüd fondunun təqaüdçüsü

Köhnə yara sağalır,
Üstünü qaysaq tutub.
Neçə ildi axtardığım sevgini
Duyğularım
Suç üstündə sağ tutub.
Qəribə şeylər olur,
İçimdə yaz havası.
İndi kimin cəsarəti,
İndi kimin hünəri var
Bu havanı
Ürəyimdən qovası?
Həə, bir də, onu da deyim,
Nə yerliyəm, nə qonağam.
Qala bilsən, yurd yeriyəm,
Köçərisən, köç məndən.
Nə istəsən seç məndən.