http://www.yarpuzedebiyatdergisi.com/wp-content/uploads/2021/03/YARPUZ-25.SAYI_.pdf

Sanatçı kimin için yazar? Kendi açmazlarına çözüm bulmak
için mi, toplumun sorunlarını ortaya koymak için mi,
estetik değeri haiz anıt oluşturmak için mi? İdeolojisini yaymak,
adını gelecek kuşaklara bırakmak, ya da Necip Fazıl’ın
“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış;/ Marifet bu, gerisi yalnız
çelik-çomakmış…” dizelerinde işlenmiş duyguyu – gerçek
sevgiliyi – aramak, hakkı ve hakikati haykırmak için mi?
Sanatçı, her ne amaçla yazarsa yazsın, karşısında iyi bir
eleştirmen varmış gibi yazmalı. Bu anlayış; sanatçının kendi
adı için, edebiyatımızın gelişmesi, ilerlemesi, yükselmesi için
lüzumludur. Çünkü eleştirmenin iyisi, yapıtın hakiki değerini
ortaya çıkarır. Onun gözünden hiçbir şey kaçmaz. Eleştirdiği
yapıtın tüm inceliklerini, ayrıntısını bilir çünkü. İşin kolayına
kaçmış yazarı, basmakalıp söyleyişleri, başka kapılardan
yemlenmiş düşünceleri, cımbızlanmış seçkin ifadeleri, okurun
göz pınarlarına oynayan şairleri, geçmişin koltuk değneklerini
kullanan intihalcileri, ikinci el söylemleri, hepsini… Söz
dizimine yeni soluk getireni de, toplumun nabzını tutanı da,
hep kendini anlatıyormuş gibi görünüp her bir yapıtında bir
özge insanı gözler önüne sereni de… Çünkü o, ormana bakıp
yaprakları görendir. Yeri geldiğinde eski defterleri karıştırmayı
da en iyi bilen, eserdeki açık kapıları anında farkeden, tanıdıkları
karşısında terazinin ayarlarıyla oynamayan, fincancı
katırını ürküteceğini bile bile söyleyeceklerini makaslamayan,
bunu yaparken elden düşme malzemeler kullanmayan. Çünkü
eleştirmen, dalgalarla boğuşmayı göze alabilecek kadar cesur,
inandığı yolda tek yürüyecek kadar yiğittir. İşte tüm bu nedenlerle
her kalem sahibi, yapıtını tribünleri göz ardı etmeden iyi
bir eleştirmenin nazarında tartıya çıkacağını düşünerek oluşturmalıdır.
“İyi bir eleştirmenin nezdinde benim yapıtımın değeri nedir?”
sorusu, akreplerle dolu, dar bir yolda yürümek gibi bir
etkiye sahip olacaktır sanatçı için. Belki yapıtlarda nicel düşüş
yaşanacaktır ama eserlerdeki nitelik artacak; sonuçta, edebiyatımız,
sanatımız, kültürümüz ve yapıtın sahibi kazanacaktır.


Yarpuz’un şimdiye kadar çıkan yirmi dört sayısı ile belli bir
duruş yakaladığını görmek yaptığımız işteki kararlılığımızı ve
inancımızı artırıyor. Üçüncü yılımıza girdiğimiz bu sayımızla
logodan sayfa düzenine kadar birçok değişikliğine gittik.
Amacımız hem biçimsel hem de içerik olarak her zaman en
iyiyi yapmak.


Birbirinden değerli şair ve yazarlarımıza Yarpuz’a eserleriyle
güç kattıkları için çok teşekkür ediyoruz.
Yeni sayılarda buluşmak ümidi ile …
Yarpuz Edebiyat Dergisi