Azerbaycanın Kültür ve Edebiyat Portalının Türkiye temsilcisi

Bak yavrum! Deseler ki yeniden geleceksin
Cehaletin izini tamamen sileceksin
Ne olmak istediğin yine sen bileceksin
Benden sana nasihat gönüllere dol yavrum
Bu vatana millete kutlu evlat ol yavrum

Bak yavrum! Dağ gibi ol asla bükme ha boyun
Diş geçirmesin sana katiyen kirli oyun
Bir dünyaya bedelsin asildir senin soyun
Benden sana nasihat gönüllere dol yavrum
Bu vatana millete kutlu evlat ol yavrum

Bak yavrum! Güzel vatan senden özveri bekler
Sen çaba gösterirsen boşa gitmez emekler
Seni örnek alacak kundaktaki bebekler
Benden sana nasihat gönüllere dol yavrum
Bu vatana millete kutlu evlat ol yavrum

Bak yavrum! Güneş gibi aydınlat dört bir yanı
Geleceğe yürürken geçmişi iyi tanı
En zorlu zamanlarda rehber eyle Ata’nı
Benden sana nasihat gönüllere dol yavrum
Bu vatana millete kutlu evlat ol yavrum

Bak yavrum! Ay yıldızı göğsüne iyi kazı
Senin için inlesin ozanların gür sazı
İlmin ile ateş ol korksun kışın ayazı
Benden sana nasihat gönüllere dol yavrum
Bu vatana millete kutlu evlat ol yavrum

Bak yavrum! Sakın ola saygıda kusur etme
Sevgiden bir deniz ol kini nefreti gütme
Eğer dostun düşerse asla bırakıp gitme
Benden sana nasihat gönüllere dol yavrum
Bu vatana millete kutlu evlat ol yavrum

Bak yavrum! İstikbalde vatan sana emanet
Bu aşk ile çabala asla duyma nedamet
Sana en güzel miras Ata’ndaki metanet
Benden sana nasihat gönüllere dol yavrum
Bu vatana millete kutlu evlat ol yavrum

 GÜLTEN ERTÜRK (GÜLTEN SULTAN)