Şəhidim əfsanə, şəhidim dastan,
Ey şəhid, alınmaz sən bir qalasan.
Yeni Tarix yazdın, sən qalacaqsan,
Vətən yaşadıqca, yaşıyacaqsan!

Hər ovuc torpaqda, şəhid qanı var,
Gələcək nəsillər, onu qoruyar.
Vətəndə doğulan hər bir igidin,
Adında yenidən bir şəhid yaşar!

Səmanda üçrəng vətən bayrağı,
Adınla boy atar vətən ovladı,
Qanınla gül açar vətən torpağı,
Ey şanlı vətənin, şanlı övladı!

Şəhidim köç etdi, hamısı nakam,
Dedi: doğulmuşam, səni qoruyam!
Dağına, vuqaram, düzə torpağam,
Vətənim yaşasa, mən də yaşaram!

Əzmini qıramaz, bir mənfur düşmən,
Vətən, əl çəkməyir, düşmənlər səndən,
Tarixlər yazırsan, yenə bu gündən!
Qarabağ, azadsan, yenə bu gündən!

Hər oğul bir evdir, hər şəhid vətən,
Nə anadan doydun, nə anan səndən.
Ey vətən doğuldun, yenə bu gündən!
Qarabağ doğuldu, yeni tarixdən!