Şəhadətin mübarək!
Şəhid olan oğullar!
Gözlərin aydın olsun,
Şəhid doğan analar!

Şəhadətin mübarək!
Vətən bölünməyəcək.
Şəhid yatan torpaqda,
Düşmən ta gəzməyəcək.

Şəhadətin mübarək!
Qurban oldun vətənə.
Anan fərəhlə deyir:
“Südüm halaldır sənə”!

Al qoynuna ey torpaq!
Şəhidi əziz saxla.
Ana deyibdir sənə,
Onu, bərk- bərk qucaqla!

Gözün aydın ey vətən!
Igid oğulların var.
Vətən yaşasın deyə,
Şəhid oldular onlar!

Şəhadətin mübarək!
Şəhid olan əsgərim.
Canını sipər etdin,
Sənə qurban ürəyim!

Vətənimdir müqəddəs,
Çün şəhid məzarı var.
Torpağım azad olsa,
Şəhidim rahat yatar!

Vətən başımız tacı,
Gavur çəkdirir acı.
Yağılar, əl-ələdir,
Çəkdilər şəhid dağı.

Şəhadətin mübarək!
Ey vətən oğulları!
Lənət olsun gavura,
Yox olsun havadarı!

Vətənsiz yox diləyim,
Vətən can! Vətən ana!
Vətən, hava, duz- çorək,
Vətənsiz can nə gərək!

Analar qəlbi dağlı,
Bacılar gözü yaşlı.
Yağılar dağ səkdilər,
İgidlər atlanmalı!

Yaşa sən Azərbaycan!
Sənə vətənim deyən!
Bayrağı kəfən etdi,
Yaşasın, Azərbaycan!