Dünyanın bir sirri bəllidir bizə
Qanunu əbədi, hökmü qətidir.
İndi əbədiyyət gəzmək əbəsdir
Əbədiyyət özü müvəqqətidir.

*Bu şeir Xalq şairi Osman Sarıvəllinin 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi” haqqında 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən işıq üzü görmüş “Seçilmiş əsərləri” kitabından seçilərək dərc olunur