Var ol ki,mənimlə çıxdın bu yaza,
indi bu yazı da yaz görək,Qələm!
aşıqlar güc versin sözə,avaza;
tar görək,kamança,saz görək,Qələm!

Hökmündə agaran saçın dənləri,
peşində ötüşən qaçdın günlərin,
sayı xeyli oldu namərd illərin,
neynəyib onlardan az görək,Qələm!?

Hər misran qəlbimdən süzülən gerçək,
qorxmadan nadandan,dedin-“Hücum çək!”,
qonaq da çağırsaq,mehman da getsək,
halal çörək görək,duz görək,Qələm!

Bəzən harayımız ərşə dayanıb,
eh,səndən o qədər tonqallar yanıb!
bədbəxt gözlərimiz elə yaranıb-
çətin ki,”əyrini”-“düz”-görək,Qələm!

Bilirdim-bəxtimə Tac olacaqsan,
fərq etməz-“tox”,yoxsa “ac” öləcəksən;
torpağa mənimlə gömüləcəksən-
başla,qəbrimizi qaz görək,QƏLƏM…

29,08,2020.