Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fəndunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Mən könül duyğusu, könül açarı,
Həsrətdən nəm çəkib eşqimin varı,
Bağlama üzümə üzünü barı,
Qaçma bu eşqimdən, a zalım oğlu.

Tellərim nə vaxtı bir ələ həsrət,
Qönçə məhəbbətim bir dilə həsrət,
Solub sevda bağım, bir gülə həsrət,
Qaçma bu eşqimdən, a zalım oğlu.

Ümidlər pərəndi, arzular daşqın,
Ömür vəfasızdı, zamansa çaşqın,
Gəl məni özündən eyləmə qaçqın,
Qaçma bu eşqimdən, a zalım oğlu.

Mən eşqin dəlisi, mən eşqin acı,
Çəkmişəm bu yolda çox ehtiyacı,
Ya öldür, ya da ki, eylə əlacı,
Qaçma bu eşqimdən, a zalım oğlu.

Məni məndən alıb zamanım, vaxtım,
Eşqin biləyində əyilib taxtım,
Sən gəlin taleyim, ya da qız baxtım,
Qaçma bu eşqimdən, a zalım oğlu.