Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru


“son” adlı hər qatili
“ilk” adlı sevgi doğar…
sev həsrəti,
ağılllım,
axı səni kim aldadıb
“hər eşqdən vüsal doğar”?!…

mənə inan…
təkcə mənə!
eşq qısırdı, mən dəli…
nolsun, gəlmir əynimə,
sənin aldığın donlar,
yetər nimdaş köynəyin…

Nə biz “iki könülük”,
nə dünya “dalda yeri”…
Biz-həyata könüllü
gəlmirik ki, sevinək…
Dünya bir edam yeri…