This image has an empty alt attribute; its file name is sefa-veliyeva.jpg

Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

Bilirəm… daha səninçün
Ölmüşəm də… itmişəm də…
Bilmədin… elə səninçün
Ölmüşəm də… bitmişəm də…

Bu ikili yalnızlığı
Qovdum… canımdan getmədi…
Dərd sevgilim yalnızlığı
Duydu…yanımdan getmədi…

Ürəyim yumruğum boyda…
Nolsun… sən ki yerləşmisən…
Ruhun…hisslərin ovcumda…
Varlığınla çox adisən…

Hələ də öyrənmədinmi?
Bu qara qızdı bəxt payın?
Yoxsa sevə bilmədinmi?
Gələn payızdı… bəxt yayın…

Ovcumu açdım qaçasan.
Qaça bildiyinə kimi…
Birdən məni unudarsan
Çata bildiyinə kimi!

Şəfa Vəli (2014)