Bundan sonra hər payızda

bayram-bayrama qarışar,

kimi toyda,kimi Vətən şənliyində;

aşıq-aşıqnan yarışar.

Bundan sonra payız fəsli

ilk bahartək şən olacaq,

Şuşa, Laçın, Kəlbəcərli

zirvələr gülşən olacaq.

Bundan sonra son baharın

sevinci aşıb-daşacaq,

məğrur payız Zəfərinə

könüllər nəğmə qoşacaq.

Noyabrın Onu gəlir,

aşıq,köklə telli sazl,

Azərbaycan gözəlidir

İki Min İyirminin payızı…