Qəribə taleyli şəhərdi Şuşa,

Səkkizi getmişdi,Səkkizi gəldi,

Coşdu “Xarı bülbül” laləylə qoşa,

Süsəni,sünbülü,nərgizi gəldi.

Hər daşı,çiçəyi nəğmə-şeirdi,

Sınağa çəkəni”xeyirlə”,”şərdi”,

Qürbətdə lal olub qəribsəyirdi,

Özünə bülbülün nəğməsi gəldi.

Qiyamət gününün vaxtı yetişdi,

Hər əsgər düşmənlə şirtək döyüşdü,

Yürda son baharın ayağı düşdü,

Zəfər nəğməsinin nəfəsi gəldi.

Şiş qaya üstündə Xan şəhəridi,

Yurdun incisidi,can şəhəridi,

Xalqın alın təri,qan şəhəridi;

Şuşa silinməyən xatirələrdi.

Şuşamız əbədi bizə qalacaq,

Hələ çox qisaslar Vətən alacaq,

Dünya çöhrəsinə heyran olacaq,

İlhamlı yeni bir əsərdi Şuşa,

Qəribə taleyli şəhərdi Şuşa…