Bax,ağaclar ağlayır,
Göyərən kədərinə.
Mənim ki ,gözüm yanıb,
Yanıb, düşüb dərinə.

Qayıtsan da dəyişməz,
Üzü dönükdü ömür.
Eləcə yadımda qal,
Bilim ki,köks ötürür…

Bax,gəldi qara bulud,
Ağ yağışlar yağacaq.
Yoxluğun bir pəncərə,
Səndən kim boylanacaq.

Kölgənin yeri qalıb,
Gözüm evə yığışmır.
Neyləsin ki,əmanət,
Bu dar evə sığışmır.

Bu ağac təkliyimə,
Bir qarı gülür nədən.
Dilində donan sözü,
Yanır sətirlərimdə…

Eldar İsmayıloğlu