This image has an empty alt attribute; its file name is sefa-veliyeva.jpg

Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

Açın qapıları, küssün açarlar,

Kəsilsin ümidi barmaqlıqların…

Yıxın hasarları,

Kəsə yol tapsın

Gücünü çəlikdən uman qocalar…

Dələlər, sərçələr utanmasınlar

Yuvadan yayılan zümzümələrdən…

Tutuşun əl-ələ,

Qaçın bu küçədən,

Pozun qaydaları,

Yazın sevgini

Bütün şəhərlərin elanlarına…

Sonra da unudun, unudun məni,

Yazın xatirəmi yaddaşsızlığa;

Kirayə ev gəzən tüm şairlərin

İntihar eyləyən misralarına…

(2020)