This image has an empty alt attribute; its file name is necibexanim.jpg

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fəndunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Gəlmə görüşümə, gəlmə,

Heç zəng də eləmə…

Unut olub keçənləri,

O mənli xatirələri…

Heç olmamış kimi

Qara bir örtüyə bük, bərk-bərk!

Üstündən qara bir xətt çək!

Hicranımın əli elə qanlıdı,

Səni yenidən ağuşuna alacaq,

Bakirə hisslərimi oyadacaq..

Yox .. istəmirəm, gəlmə.

Könlümün yuvasında sənin üçün

üşüyən günlərimi qoruyuram..

Yana-yana sevgi ilmələrimi toxuyuram.

Həsrətimin üzü elə soyuqdu,

Lap Sibirin uzaqları kimi…

Əllərim yanır, sənin üçün alışan

dodaqlarım kimi.

Söykəyirəm dodaqlarımı

həsrətimin buz aynasına,

Soyuq nəfəsində çırpınıram,

Özümü məhbəsdə sanıram.

Gəlmə görüşümə.

Gəlsən də danışma, dinmə…

Get.. hər şeyimi apar,

sənin olsun,

Təkcə bir şeyi aparma,

Sənsizliyimi….

2012..