Payız

 Günlərim küləyə çevrilir, bacı…

    “yarpaqlar çiçəyə çevrilir,bacı.”

Divarlar kürəyə çevrilir,bacı—

Qardaş kürəyinə,dost kürəyinə…

Öz yay yuxusundan oyanır külək…

Hələ ağaclarda payızın yazı

Hələ yarpaq-yarpaq öz qarğışını

Yağdırıb ağaclar söymür payızı…

Bir azdan ağacın quş yarpaqları

Külək hürküsündə nuçub gedəcək—

Başlaya rmeşənin yarpaq qarları—

Qırmızı,çəhrayı,qızılı-sarı…

Diksinib yıxılır yarpaqlar bir-bir

Axtarır kor kimi yenə ağacı…

Günlərim küləyə çevrilir ,bacı

Mən dəli oluram bu axşamçağı—

Dava-dava oynayan uşaqlar kimi

Kimsə elə bil ki, Yer kürəsini,

Qoyub qabağına kompüter kimi,

Zaman əlləriylə, barmaqlarıyla

Oynayır, oynayır taleyimizi.

Günlərim küləyə çevrilir, bacı

Mən tikə-tikəyəm, mən yarpaq- yarpaq

Ağac budağından uçub gedirəm

Bu zalım dünyadan küləklər kimi

Mən də gizlin- gizlin qaçıb gedirəm.

Aç,aç pəncərəni,çiçəyim,bacı,

Bəlkə də yanına bir Səfər yarpaq

Sənin pəncərəndən uçub qonacaq,

Sənin tellərinə —öpər saçını…

Günlərim küləyə çevrilir, bacı…

”yarpaqlar çiçəyə çevrilir, bacı.”

Bəlkə dirilirəm,

Bəlkə ölürəm?

ürəyim Ürəyə çevrilir, bacı.

Səfər Rzasoylu