PAYIZ…SƏN…PAYIZ…

Ağaclar yandırır yarpaqlarını—

Baharın vəfasız məktublarıtək.

Çinarlar oxunmur—varaqlarını

İtirmiş min ilin kitablarıtək…

Əsir, o şəhərdən küləklər əsir…

Payızlar üstünə dağılır saçın

Küləklər içindən sən çağırırsan.

Mən hansı ağacın yanına qaçım,

Hər ağac altında sən ağlayırsan…

Əsir o şəhərdən küləklər əsir….

Yağışı,yarpağı,buludlarıyla,

Öz ögey, öz doğma adamlarıyla,

Tanrım bəlkə onun addımlarıyla

Əsir, o şəhərdən Küçələr əsir

Pəncərəm gözümə inanmasa da…

Bəlkə də bu külək Səs yağışıdı

Geyinir bu şəhər Səs yağışında

    O uzaq şəhərin küçələrini,

Tini,döngəsini, gecələrini,

Evi, pəncərəsi,işıqlarını,

Küləyi,buludu,yağışlarını—

Sənin şəhərinə dönür bu şəhər

Əsir o şəhərdən Gecələr əsir…

Əsir bu şəhərə durna səsləri

Tökülən yarpağı öz teli bilir.

Ağaclar utanır çılpaqlığından—

Düşən axşamları təsəlli bilir…

Əsir o şəhərdən küçələr, məni

Bəlkə tanrıdan çox sən saxlayırsan.

Mən hansı ağacın yanına qaçım?

Hər ağac altında sən ağlayırsan..

Əsir o şəhərdən küçələr əsir…

Əsir o şəhərdən gecələr əsir…

Əsir o şəhərdən Kölgələr əsir..

Səfər Rzasoylu