Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği’nin olağan kongresi 17 Nisan 2022 Pazar günü, saat: 16.00’da Tokat Bey Sokağı’nda bulunan Osman Paşa Konağı’nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecektir. 

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama

2. Divan kurulunun teşekkülü

3. 2021-2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

4. 2021-2022 yıllarına ait Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

5. Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurullarına üye seçimi

6. Dilek ve temenniler

                                                                                           Hasan Akar

                                                   Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı