“Bakı gecələri” povesti Bakının tarixinə, təbiətinə, adət-ənənələrinə köklərindən qopmamış, milli hisslərini diri saxlamağı bacaran, realist sovet yazıçısının özünəməxsus və fərqli baxışı hesab edilə bilər.
Dağ kəndindən ali təhsil almaq üçün Bakıya üz tutan bir gəncin təbəddülatları, müşahidələri, daxili katarsisi, imkansız sevgisi, yazıçının olduqca oxunaqlı və maraqlı üslubu ilə oxucuya təqdim edilir. Ənvər Məmmədxanlı çağdaşı olan sovet gəncliyinin Bakıya heyranlığını emosiyadan uzaq, realist çalarlarla təsvir edir. Və oxucu istər-istəməz xəyalında o illərin neft qoxulu, xəzrili, gilavarlı Bakısını canlandırır.