Çərpələngin üstündə
Göyə qalxdı qarışqa.
Ucadan dörd tərəfə
Baxdı, baxdı qarışqa…

Ürəyinin başında
Neçə arzu közərmiş.
–Oy, dünya nə böyükmüş,
Oy, dünya nə gözəlmiş!!!
Yarpaq kimi əsirəm
Göydə həyəcanımdan.

Fotoaparat olaydı
Kaş ki, mənim yanımda.
Kameraya salaydım
Uca göylərdən yeri.
Gözəl-gözəl şəkillər
Çəkib, dönəydim geri…

08.12.2013